Öll útgefin rit

Að iðka lögfræði (2015)
Afmælisrit Björns Þ. Guðmundssonar
(2009),
Afmælisrit Gauks Jörundssonar
(1994),
Afmælisrit Jónatans Þórmundssonar (2007),
Afmælisrit Jóns Steinars Gunnlaugssonarr (2017),
Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands
(2009),
Afmælisrit Páls Sigurðssonar (2014),
Afmælisrit Tryggva Gunnarssonar  (2015),
Afmælisrit Viðars Más Matthíassonar (2014),
Afmælisrit Þórs Vilhjálmssonar (2000),
Ákvörðun refsingar: rannsókn á refsiákvörðunum (2003),
Almenn lögfræði (1989),
Ábyrgð og aðgerðir
(2012),
Barnaréttur (1995),
Bréf til ungs lögmanns (2010),
Bótaréttur I (2015),
Bótaréttur II (2015),
Dómar í sakamálaréttarfari
(2009),
Dómar í skaðabótamálum 1997-2001 (2002),
Dómar í vátryggingamálum (1995),
Dómar í vátryggingamálum 1995-2005 (2007),
Dómar í víxilmálum (1991),
Dómar í þinglýsingarmálum 1920-2010 (2010),
Dómar um almennt einkamálaréttarfar (2003),
Dómar um almennt einkamálaréttarfar 2003-2012  (2013)
Dómar um fasteignakaup (1996),
Dómar um fasteignakaup II (2006),
Dómar um kröfuábyrgð 1886-2003 (2004),
Dómaskrá um kröfuábyrgð 1886-2015 (2016),
Dómar úr stjórnskipunarrétti (1991),
EES-réttur og landsréttur (2006),
Einkaleyfaréttur (1997),
Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (2001),
Eru lög nauðsynleg? (1991),
Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (2001),
Fasteignakaup - helztu réttarreglur (1997),
Fasteignir og fasteignakaup (2008),
Félagaréttur (1999),
Fiskveiðireglur Íslands og Evrópusambandsins (2003),
Heiðursrit - Ármann Snævarr 1919-2010 (2010),
Hjúskapar- og sambúðarréttur
(2008),
Hæfisreglur stjórnsýslulaga (2005),
Kauparéttur (1988),
Kauparéttur - skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (2007),
Kröfuréttur I - efndir kröfu (2009),
Kröfuréttur II - vanefndaúrræði
2012),
Kröfuréttur - þættir (2014)
Kynferðisbrot - Dómabók (2009),

Lagastaður - Um lagamenn fyrri alda og um lög frá ýmsum tímum
, (2013)
Lagavangur(2012)

Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð (2009),
Lögfræðiorðabók - með skýringum (2008),
Mannhelgi - Höfuðþættir almennrar persónuverndar (2010),
Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna - Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (200
9),
Mannréttindasáttmáli Evrópu - Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, 2. útgáfa (2017),
Mannréttindi lögaðila - Vernd lögaðila samkvæmt mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, einkum 71. og 73. gr.
(2011),
Markaðssvik (2017),
Minningaleiftur (2015),

Ne bis in idem
(2011),
Neytendaréttur
(2009),
Opinbert markaðseftirlit (2012),
Réttarheimspeki (2014),
Réttlát málsmeðferð fyrir dómi
 (199
(1999),
Saga Orators (1928-1986) (1987)
Sakamálaréttarfar - rannsókn, þvingunarráðstafanir
(2012),,
Samningaréttur (1987),
Sjóréttur (2017),
Skaðabótaréttur
 (2005),
Skaðabótaréttur - kennslubók fyrir byrjendur (1999),
Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar (2012),
Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi
(2008),
Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (2015),
Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð (2013),
Sveitarstjórnarréttur  (2014),
Túlkun lagaákvæða (2007),
Um lög og rétt (2006),
Um lög og rétt - 2. útgáfa (2009),
Um lög og rétt - 3. útgáfa (2017),
Um málskot í einkamálum (2005),
Veðréttur (2002),
Verðbréfamarkaðsréttur
 (2004),
Verksamningar (1991),
Viðskiptabréf (2004),
Viðskipti með fjármálagerninga (2009),
Viðurlög við afbrotum (1992),
Vörumerkjaréttur (1995),
Yfirlit yfir helstu viðskiptabréfsreglur sem gilda um skuldabréf (2006),
Þinglýsingar 
(1993),
Þjóðaréttur (2011).
Þinglýsingarlög - skýringarrit
(2012).                                                

20.11.2017
Tvö ný rit frá Bókaútgáfunni Codex
17.08.2017
Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex
3.07.2017
Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex