Fiskveiðireglur Íslands og Evrópusambandsins, e. Óttar Pálsson og Stefán Má Stefánsson

Í riti þessu birta höfundar niðurstöður sínar af rannsóknum á fiskveiðireglum Evrópusambandsins og Íslands. Lagt er mat á stöðu Íslands gagnvart sambandinu með tilliti til fiskveiðihagsmuna en ályktanir þar að lútandi eru meðal annars dregnar af þjóðréttarsamningi sem Noregur gerði við Evrópusambandið árið 1994 í tilefni af fyrirhugaðri aðild að sambandinu. Jafnframt leitast höfundar við að útskýra áhrif bandalagsréttar á íslenskar fiskveiðireglur ef til þess kæmi að Ísland undirgengist réttarreglur Evrópusambandsins á sviði fiskveiðistjórnunar.

Nánar tiltekið skiptist ritið í fjóra hluta. Í fyrsta hluta birtist lögfræðileg umfjöllun um sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Í öðrum hluta er gerð grein fyrir meginatriðum íslenskra réttarreglna á sviði fiskveiðistjórnunar. Í þriðja hluta er að finna umfjöllun um aðildarsamning Noregs frá 1994. Loks eru helstu niðurstöður dregnar saman í fjórða hluta ritsins auk þess sem þar eru reifuð sjónarmið um stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu.

    

20.11.2017
Tvö ný rit frá Bókaútgáfunni Codex
17.08.2017
Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex
3.07.2017
Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex