Hjúskapar- og sambúðarréttur, e. Ármann Snævarr

Bókaútgáfan Codex hefur gefið út ritið Hjúskapar- og sambúðarréttur eftir Ármann Snævarr. Ritið er um 1100 síður og kemur til með að verða grundvallarrit á framangreindu fræðasviði lögfræðinnar.

Ármann Snævarr á að baki langan og farsælan feril, m.a. sem prófessor við lagadeild Háskóla Íslands (1948-1973), og einnig sem rektor Háskóla Íslands 1960-1969, og svo dómari við Hæstarétt Íslands á árunum 1972-1984. Ármann hefur á ferli sínum ritað fjölmörg mikilsverð rit á sviði lögfræði.

Í I. hluta ritsins er leitast við að veita almenna innsýn inn í fræðigreinina sifjarétt og bregða upp svipmyndum af hinni öru þróun sifjalöggjafar einkum á síðari hluta 20. aldar.

Í II. hluta er almenn greinargerð um fjölskylduna, stöðu hennar og viðfangsefni, fjölskyldugerðir og sifjatengsl.

Í III. hluta er rætt nánar um viðfangsefni sifjaréttarins. Er þar m.a. vikið að samanburðarsifjarétti og því, að sifjaréttarreglur má skoða frá mismunandi sjónarfærum.

Í IV. hluta er fjallað um réttarheimildir sifjaréttar, einkum hjúskapar- og sambúðarréttar. Er þar fjallað um sett lög, jafnræðisregluna og um aðrar heimildir en sett lög (og lögskýringargögn o.fl.).

Í V. hluta er m.a. gerð grein fyrir grunnhugtökunum hjúskapur, staðfest samvist og óvígð sambúð, þ.e. þeim sambúðarformum, sem íslenskur sifjaréttur byggist á.

Í VI. hluta er fjallað um stofnun hjúskapar, hjónavígsluskilyrði og könnun þeirra, og loks hjónavígsluna sjálfa og gildi hennar.

Í VII. hluta er fjallað um réttaráhrif hjúskapar, almennar reglur um stöðu hjóna, þ.á m. jafnstöðureglur, samvistir hjóna, gagnkvæma framfærsluskyldu hjóna og fleira.

Í VIII. hluta er fjármálum hjóna og einstaklinga í staðfestri samvist gerð ítarleg skil, þ.á m. eignum hjóna, reglum um kaupmála o.fl.

Í IX.-XI. hluta er fjallað um lok hjúskapar, t.a.m. reglur um skilnað hjóna og ógildingu hjúskapar. 

Í XII. hluta er greinargerð um fjárskiptareglur við skilnað og ógildingu hjúskapar, eins og helmingaskiptaregluna, fjárskiptasamninga, úthlutun og útlagningu eigna o.fl. 

Í XIII. hluta er að finna hugleiðingar höfundar um tímabærar breytingar eða heildstæða endurskoðun á hjúskaparlögum nr. 31/1993.

Í XIV. hluta er fjallað ítarlega um sambúðarrétt, staðfesta samvist, óvígða sambúð og óstaðfesta samvist.

Í lok ritsins gefur að finna reifanir á dómum Hæstaréttar 1995-2006, lagaskrá, dómaskrá, skrá yfir rit og ritgerðir, tölfræði/lýðfræðilegar upplýsingar o.fl.

Útsölustaðir ritsins eru m.a. bóksala Úlfljóts, Lögbergi, Bóksala stúdenta, Háskólatorgi og Eymundsson, Holtagörðum.

20.11.2017
Tvö ný rit frá Bókaútgáfunni Codex
17.08.2017
Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex
3.07.2017
Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex