Kauparéttur - skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup, e. Áslaugu Árnadóttur, Stefán Má Stefánsson og Þorgeir Örlygsson.

Í fyrsta hluta rits þessa eru skýrð ákvæði lausafjárkaupalaganna, en í öðrum hlutanum ákvæði neytendakaupalaganna. Í þriðja hluta ritsins eru hefðbundnar skrár, eins og dóma-, laga- og atriðisorðaskrár, og auk þess samanburðarskrár, sem sýna tengsl eldri og yngri kaupalaga, tengsl kaupalaga og neytendakaupalaga og tengsl laganna tveggja við Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samninga um sölu á vöru milli ríkja. Framsetning efnis í ritinu er með hefðbundnum hætti skýringarrita, þ.e. einstakar greinar fyrrnefndra laga eru skýrðar í réttri númeraröð. Í ritinu er vísað til og reifaðir u.þ.b. 300 innlendir og erlendir dómar, sem þýðingu hafa fyrir efnið.

Ritið er ætlað dómurum, lögmönnum og öðrum þeim, sem beita reglum kauparéttarins í daglegum störfum sínum, t.d. þeim sem stunda verslun og viðskipti. Höfundar ritsins sömdu á sínum tíma lagafrumvörp þau, sem síðar urðu að lögum nr. 50/2000 og 48/2003, Áslaug Árnadóttir frumvarp til neytendakaupalaga, en þeir Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson frumvarp til lausafjárkaupalaga.

20.11.2017
Tvö ný rit frá Bókaútgáfunni Codex
17.08.2017
Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex
3.07.2017
Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex